การฝึกอบรม

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2565

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ปีการฝึกอบรม 2565

download (1-2): ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

> การรับสมัครตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

> เอกสารการสมัคร ตามประกาศข้อ 4.1

> ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1,400 บาท 

 

วิธีชำระเงินค่าสมัคร และการส่งเอกสารทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

 1) โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย"

      เลขที่บัญชี 045-596211-6 สาขาสภากาชาดไทย

 2) ส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับเอกสารใบสมัคร และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ

     ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล idatidthai@gmail.com

 

download (3-4): ตัวอย่างเอกสารการสมัครต่าง ๆ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณสาวิณี คนไว โทร. 0-2716-6874