การฝึกอบรม

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2566

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ปีการฝึกอบรม 2566

 

ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยดาวน์โหลด (1-2)

> กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 

> วิธีการสมัคร/เอกสารการสมัคร ตามประกาศข้อ 4.1 หน้าที่ 3

> ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1,400 บาท 

 

วิธีชำระเงินค่าสมัคร และการส่งเอกสารทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

 1) โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย"

      เลขที่บัญชี 045-596211-6 สาขาสภากาชาดไทย

 2) ส่งใบสมัคร หลักฐานการโอนและเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF. ทางอีเมล idatidthai@gmail.com

 

ตัวอย่างเอกสารการสมัครต่าง ๆดาวน์โหลด (3)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณสาวิณี คนไว โทร. 0-2716-6874