ความรู้สำหรับแพทย์

คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง
"คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566"
โดยทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประะเทศไทยร่วมกับอีก 6 สมาคมและ 1 ราชวิทยาลัย ได้แก่ สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในการจัดทำคำแนะนำใหม่นี้ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และช่วงที่ 2 สำหรับประชาชนและสื่อ รายละเอียดและช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปสเตอร์