การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2557

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 4/2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Napalai A โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี 
 
(Link 1) Case 1 : A 72-years old Thai man with erythematous plaque at chest wall and cheek, and lymphadenopathy for 15 months 
 
(Link 2)Case 2 : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
(Link 3)Case 3  : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
(Link 4)Case 4 : A 72-year-old female with chronic right hip pain