การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 4/2558

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 4/2558

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้อง Petchburi Grand Hall โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน 

Case 1: “A 45-year-old HIV-infected man with prolonged fever”
 
Case 2: “A 35-year-old woman presented with fever, dyspnea and diarrhea for 2 weeks”
 
Case 3: “A 22-year-old man presented with fever and neck mass”
 
Case 4: “A 60-year-old man with chronic cough for 2 years”

สำหรับดาวน์โหลด