การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 2/2559

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุม ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

(Link 1)Case 1: “A 36-year-old man presented with chronic ulcers at right thigh for 4 years”

(Link 2)Case 2: “A 70-year-old man presented with acute fever for 5 days”

(Link 3) Case 3: “A 54-year-old man presented with progressive dyspnea for 3 days”