การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 4/2559

Protocol & Case Summary

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 4/2559

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้อประชุม Royal Summit Chamber # Royal Cliff Beach โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

 

Link (1) : "A 25-year-old woman with active SLE presented with nosocomial fever"

Link (2) : "A 56-year-old Thai male presented with right eye visual loss for 1 week" 

Link (3) : "A 32-year-old man presented with acute chest pain and dyspnea for 1 day" 

Link (4) : "A 63-year-old Thai male presented with fever and progressive lower back pain for 1 month” 

คลิกอ่านตาม link ด้านล่าง