หนังสือ

E-Book

เปิดจำหน่าย E-BOOK แล้ว!!!

  • Synopsis in Antimicrobial Therapy 
  • Update in Infectious Diseases 2020 
  • Update in Infectious Diseases 2019
  • Short course of Infectious Diseases 2018
  • หนังสือ ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ 1 (Essential Antimicrobial Agents)
  • หนังสือ ยาต้านจุลชีพที่สำคัญ 2 (Essential Antimicrobial Agents)

      >>> สามารถพิมพ์ค้นหา "สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย" เพื่อเลือกดู e-book ได้เลย 

ผ่านร้านค้าหนังสือออนไลน์ meb และ Ookbee สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์

หรือ Mobile application ทั้งระบบ iOS และ Android โดย search คำว่า Meb หรือ Ookbee

ระบบ iOS

Meb https://qrgo.page.link/mQszh
Ookbee https://qrgo.page.link/65Lmh

ระบบ android

Meb https://play.google.com/store/apps/details?id=com.askmedia.meb
Ookbee https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ookbee.ookbeeapp