การฝึกอบรม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 กันยายน 2565

ณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ติดต่อสอบถาม

คุณภิรมย์ยา/คุณสุจิกุล (ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา)

โทร. 043-363654 Email : postgrad.medkku@gmail.com